Curs de llengua catalana. Nivell D amb Solucionari – Brugarolas Camps, Núria . . . [et Al. ]

Estat: Molt bé

Amb Solucionari

El contingut del llibre segueix fidelment el que configura el nivell D de la Junta Permanent de Català: fonètica, morfologia i sintaxi, lèxic, història de la llengua, sociolingüística. Amb explicacions clares i didàctiques, i amb un bon nombre d’activitats i textos, aquest manual permetrà preparar l’examen i dominar els continguts i les habilitats d’aquest nivell

Edita: Castellnou. Barcelona. 2002           Preu: 36,25 €      COMPRAR