Verguisme, Anarquisme i Espanyolisme: Noves recerques sobre el s. XX a Mallorca – Antoni Marimon Riutort

Estat: Excel·lent

Fotografies en b/n

S’analitzen alguns dels aspectes més importants i desconeguts de la història política de Mallorca en el s. XX

Edita: Fundació Emili Darder. Palma de Mallorca

Preu: 13,25 €               COMPRAR