Cultura i compromís polític a la Mallorca contemporània: Els intel·lectuals a l’àmbit cultural català – Sebastià Serra Busquets (Ed.)

Estat: Bé

Ex libris

Data

Aquest conjunt de treballs recull diverses recerques especialitzades del món de la cultura i la política, entre el començament del segle XIX i la Guerra Civil

Edita: Fundació Emili Darder. Bartcelona. 1995

Precio: 7,25 €            COMPRAR