La minyonia d’un infant orat – Llorenç Riber

Estat: Molt bé

Textes per a l’escola 2

Nom anterior propietària

La minyonia dun infant orat ens transporta a la Mallorca rural de finals del segle XIX, un escenari on home i natura conviuen harmoniosament i amb actituds de generositat recíproca

Edita: Institut d’Estudis Baleàrics. Palma de Mallorca. 1981            Precio: 8,25 €         COMPRAR