Sa llengo de sa Pàtria Mallorquina: s’herència des Rum – Mateu Cañellas Taberner

Estat: Molt bé

Dedicat per l’autor

Fotografies en b/n

Segons l’autor es mossàrab mallorquí se fusiona amb sa llengo d’oc des colons i conquistadors per donar lloc a sa llengo mallorquina

Edita: Mateu Cañellas. Palma. 2018

Primera Edició              Preu: 18,45 €

COMPRAR