Família i herència a Mallorca – M. Antònia Gomila Grau

Estat: Excel·lent

Fotografies en b/n fora del text

Sineu, Vilafranca i Capdepera són el laboratori des del qual podem comprendre de quina manera funciona el sistema de transmissió hereditària

Edita: Documenta Balear. Palma. 2004

Primera edició

Precio: 16,25 €                    COMPRAR