Coves i avéncs de Santa Maria del Camí – Gabriel Santandreu Valens

Estat: Acceptable

Cobertes fatigades

Profusament il.lustrat amb làmines fotogràfiques color fora de text. També moltes fotografies b/n i dibuixos a ploma dins el text. Mapa plegat al final

Edita: Documenta Balear. Palma. 2002

Precio: 14,25 €         COMPRAR