Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 47 – VV.AA.

Estat: Molt Bé

Revista d’Estudis Històrics Any CVII. N.º 845. Tom XLVII

Dibuixos i mapes en b/n.

Muchos trabajos y colaboraciones cada uno en la lengua del autor:castellano y català

Edita: Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. 1991

Preu: 37,87 €                      COMPRAR