Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 46 – VV.AA.

Estat: Bé

Revista d’Estudis Històrics. Any CVI, n.º 844. Tom 46

Tercera Època

Muchos trabajos y colaboraciones cada uno en la lengua del autor:castellano y català

Edita: Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. 1990

Preu: 37,85 €                    COMPRAR