Fra Miquel de Petra i la història dels caputxins a Mallorca – Fra Miquel López i Bonet

Estat: Molt Bé

Nom i data en 2.ª pàg

Fotografies en b/n fora del text

Al segle XVII, els frares menors caputxins fundaren un convent a Ciutat de Mallorca

Edita: Ajuntament de Palma. 1992

Preu: 10,98 €

COMPRAR