Els oblidats: Petites històries de mallorquins desconeguts- G. Rosselló Bordoy

Estat: Molt Bé

Nom i data en 2.ª pàg

Fotografies en b/n

Dedicat a tots aquells mallorquins que poc a poc, dia rera dia feren la història de Mallorca

Edita: Imagen 70. Palma. 1990

Preu: 8,25 €

COMPRAR