Colecció de materials didàctics per a la prova d’accé a la universitat per a més grans de 25 i de 45 anys: Llengua Catalana, Lengua Castellana -Bàrbara Sagrera Antich; Sebastià Roig Rigo

Estat: Molt bé

En català y castellà

Llibre de text d’accés a la universitat

Edita: Antonio Casero. Madrid. 2009

Preu: 29,25 €

COMPRAR