Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca baixmedieval (Part Forana) – Maria Barceló Crespí

Estat: Bé

Fotografies en b/n

Pretén aquest llibre fer una volta per les cases dels mallorquins de les darreries de l’Edat Mitjana per tal de conèixer aspectes de la vida quotidiana a la Part Forana

Edita: Institut d’Estudis Baleàrics. Palma. 1994

Preu: 43,25 €

COMPRAR