Diccionari Visual DUDEN – VV.AA.

Estat: Molt Bé

384 làmines, 21768 objectes i un índex alfabètic de 27500 termes

Es fonamenta en aclarir els conceptes per mitjà d’imatges agrupades en camps temàtics

Edita: Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1994

Primera edició

Preu: 9,98 €               COMPRAR