Els parlars catalans – Joan Veny

Estat: Bé

Tejuelo

Segell

Ofereix una síntesi de les característiques dels nostres dialectes, segons els estudis més recents, des de dùn angle sincrònic, peró sense negligir una visió diacrònica

Edita: Moll. Palma. 1986

Preu: 10,25 €                           COMPRAR