Breu història musical de les Illes Balears – Joan M.ª Thomàs i Sabater; Joan Parets i Serra

Estat: Molt bé

Edició il·lustrada, augmentada i corregida

Fotografies en b/n

Una visió global i resumida del Fet Musical a Mallorca

Edita: Centre de Recerca i Documentació Històrico Musical de Mallorca i Revista Pòrtula. Palma. 1989

Preu: 17,38 €                                           COMPRAR