La consolidació del sistema educatiu liberal a Mallorca: L’aportació de Francesc Jaume Riutort i Feliu (1812-1885)

Estat: Molt Bé

Un viatge al llarg de gairebé tot el segle XIX a través de la vida, la tasca professional i el pensament d’un dels homes més significatius de la educació contemporània mallorquina

Edita: Universitat de les Illes Balears. Palma. 2001

Primera Edició

Preu: 19,98 €                          COMPRAR