Quadern: Normativa bàsica de la llengua catalana (amb exercicis autocorrectius) – Josep-A. Castellanos i Vila

Estat: Bé

Nom anterior propietàrio

L’objectiu d’aquest text és de presentar d’una manera clara, concisa i completa les normes més bàsiques d’ortografia, morfologia i sintaxi

Edita: Institut de Ciències de l’Educació

Preu: 9,37 €

COMPRAR