Rondaies de les Illes Balears – Antoni M.ª Alcover; Andreu Ferrer Ginard; Joan Castelló Guasch

Estat: Bé

Dibuixos en b/n

Rondaies seleccionades d’aquest tres autors

Edita: Moll. Palma. 1975

Preu: 9,98 €

COMPRAR