Arlequí, el titella que tenia els cabells blaus. El Llaüt de vela negra. En Tupac i els fills del sol – Gabriel Janer Manila; Pere Morey; Miquel Rayó

Estat: Bé1466

En català

Il·lustracions en color.

Tres relats per a joves

Edita: Govern Balear. Palma. 1989

Preu: 22,50 €

COMPRAR