Camins de la cançó: Cançoner popular bilingüe – Josep Soler

Estat: Bé

Nom anterior propietària12592

En català i castellà

Dibuixos en b/n

El present cançoner aplega en bona part elements de la col·lecció “Cançons per al poble”, prou coneguda i que no cal ara presentar

Edita: Claret. Barcelona. 1975

Preu: 9,25 €

COMPRAR