Incidència de la toponimia catalana sobre els llinatges de Mallorca – Joan Rosselló Lliteras; Josep Alfred Vidal Rettich

Estat: Bé12468

Els llinatges mallorquins actuals arranquen de final de l’Edat Mitjana o principi de la Moderna

Edita: Publicacions de l’Arxiu Diocesà de Mallorca. Palma de Mallorca. 1982

Preu: 11,98 €

COMPRAR