La butlla d’or de Manuel Paleòleg a la Catedral de Mallorca – Joan Nadal Cañellas

Estat: Excel·lent12451

L’autor ens dona una visió completa tant de la Butlla material com de la història de la seva arribada a Mallorca i dels motius que motivaren la seva redacció

Edita: José J. de Olañeta. Palma de Mallorca. 2015

Primera Edició

Preu: 17,35 €

COMPRAR