Els catalans de Franco – Ignasi Riera

Estat: Molt Bé12401

Fotografies en b/n fora del texto

És la història dels qui durant gairabé quaranta anys van constituir des dels fronts més diversos un ferm puntal del general Franco a Catalunya i des de Catalunya

Edita: Plaza & Janés. Barcelona. 1998

Primera edició

Preu: 8,98 €

COMPRAR