El sexe a Mallorca – Ramon Rosselló; Jaume Bover

Estat: Molt Bé12344

En català

Làmines en b/n fora del texto

Un estudi històric a partir de dades documentals, la majoria inèdites, procedents de diversos arxius, revellants són els dedicats al bordell, la bestialitat o la sodomia

Edita: Miquel Font. Palma de Mallorca. 1992

COMPRAR