Tris Tras: Les rondalles a l’escola – Ramon Bassa i altres

12045Estat: Bé

Té com a objectiu facilitar l’entrada dels joves al món de la fantasia

Edita: Moll. Palma de Mallorca. 2007

Preu: 9,98 €

COMPRAR