Miscel.lània d’homenatge a Francesca Massot i Villalonga – M. del Carme Bosch i Juan

10217Estat: Bé

Cobertes un poc fatigades.

Un testimoni d’una llarga vida dedicada a l’ensenyança ique ha contribuit a la formació i educació de moltes generacions

Edita: Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear. Palma de Mallorca. 1989

Preu: 6,95 €

COMPRAR