La lengua de las Baleares 2. Francesc de B. Moll – Comprar

9580Estat: Pobre

Dibuixos en blanc i negre

Aquest volum ha estat pensat i realitzat per a ensenyament d’al·lots (i de gent gran) que ja han après els rudiments de català

Edita: Moll. Palma de Mallorca. 1979

Preu: 4,75 €

Consultar despeses d’enviament i formes de pagament a través de CONTACTO