Picasso. Josep Palau i Fabre – Comprar

Estat: Molt Bé

150 làmines en color

Edició realitzada per “La Caixa” amb motiu del centenari del seu naixement.

Primera edició

Edita: Polígrafa. Barcelona. 1981

Preu: 2 €

COMPRAR