Vida i costums a la Possessió Mallorquina – Bartomeu Vilanova; Mateu Cerdà; Antoni Martorell

Estat: Molt Bé

Conté Guia Didàctica

Moltes il·lustracions i fotografies en b/n

Descriu tot allò que significava viure en una possessió i desenvolupar-hi les activitats agràries i ramaderes pròpies d’aquest tipus d’explotació mallorquina

Edita: El Gall. Pollença 2001

Primera Edició

Preu: 46,85 €               COMPRAR