Resum de gramàtica catalana – Jordi Bruguera i Talleda

Estat: Molt bé

Servei d’orientació lingüística

Aquest resum ha estat extret del Diccionari ortogràfic i de pronúncia

Edita: Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1995

Preu: 11,25 €       COMPRAR